Spring naar content

Onze geschiedenis

In 1961 werd de N.V. Kunststoffenfabriek L ‘Insigne opgericht. De eerste spuitgietmachine is nog steeds als museumstuk in bezit van het bedrijf. De start van Insigne werd gevormd door een rondsproeier, bedoeld voor beregening in kassen. Echter, de naam van het bedrijf werd ingegeven door het plan om speldjes te gaan vervaardigen, hetgeen ook daadwerkelijk vanaf medio 1963 gebeurde. Van beide producten zijn er vele miljoenen geproduceerd. De reclamespeldjes zijn voornamelijk in de 60-er jaren geproduceerd en veroorzaakten een ware rage bij de consument. Niet voor niets kwam Insigne in de regio al snel bekend te staan als “de speldjesfabriek”.

De rondsproeier is, nagenoeg ongewijzigd, door Insigne geproduceerd tot midden 2010 en stond aan de basis van het uitgebreide programma pvc-fittings voor hogedrukleidingsystemen.

Na de speldjes volgden vele andere rages, maar de enorme pieken en dalen in de bezetting en omzet, die hiermee gepaard ging, deden de toenmalige directeur/eigenaar besluiten om zich te gaan richten op meer technische producten.

Nieuwe marktsegmenten

In de zeventiger jaren werd Insigne actief in drie nieuwe marktsegmenten!

Knopen en gespen voor kleding

Vooral bedoeld voor de huismerken van o.a. C & A (Palomino), van Gils en Couturies de France.

Woord- en beeldmerken

Voor o.a. sigarettenmerken (bijv. Camel), biermerken (bijv. Stella Artois) en drankenmerken (bijv. Bols) werden vele kunststof labels geproduceerd, al dan niet zelfklevend. De grootste opdrachtgever op dit vlak was Philips, die een belangrijk gedeelte van de productie van haar woord- & beeldmerken voor televisies en geluidsapparatuur onder bracht in Oud-Alblas.

Huishoudelijke producten en bloemisterijartikelen

Het derde segment bracht Insigne een afnemer, die een lange en belangrijke rol in het bestaan van Insigne zou vervullen: Handelsmaatschappij Somé Vena uit Baarn. Deze klant bracht een stormachtige ontwikkeling op zowel het gebied van hoogwaardige huishoudelijke producten alsook een gestaag groeiend programma van sierschalen en accessoires voor de professionele gebruiker in de bloemisterijbranche.

Klant wordt eigenaar

De eigenaar van Somé Vena, de heer Jan de Vries, nam in 1986 Insigne over. Vervolgens nam hij in 1989 ook de Gereedschapmakerij en Graveerinrichting D.M. Kruitbosch B.V. uit Gouda over en voegde deze als eigen matrijzenmakerij samen met Insigne.

De ontwikkeling van de Personal Computer bracht grote behoefte aan datadragers, zoals 5 ¼ “ floppy’s, 3 ½ “ diskettes en mini-cassette’s. Het bedrijf Office Data Europe B.V., deels ook eigendom van dhr. de Vries, stortte zich op deze markt en met geweldige resultaten! Er werden enorme aantallen diskettebakken geproduceerd. Midden jaren 90 werd ODE overgenomen door Atlanta (ja, die van de hangmappen) en dit resulteerde in verplaatsing van de spuitgietproductie naar hun eigen fabriek en het einde van een intensief tijdperk.

OEM (Original Equipment Manufacturing)

In de jaren ’80 deed de zgn. OEM-productie (Original Equipment Manufacturing) zijn intrede bij Insigne. Klanten uit uiteenlopende marktsegmenten lieten hun “klantspecifieke” producten door Insigne vervaardigen.

Overname

Per 1 januari 1997 veranderde de eigendomsstructuur van de groep bedrijven in Oud-Alblas: d.m.v. een Management Buy Out nam het zittende management de bedrijven Somin Ontwerp & Ontwikkeling B.V., Kruitbosch B.V., Insigne B.V. , IBG B.V., Sominpack B.V. en Somin Products Combination Holding B.V. over van de heer de Vries. De heer de Vries bleef  als klant en huurbaas wel betrokken bij de bedrijven. In die periode opereerde de genoemde groep bedrijven vanuit een viertal locaties in Oud-Alblas en Alblasserdam. Logistiek werd dit een steeds grotere uitdaging; de gedachte aan herhuisvesting in één groot pand begon dan ook toen al te rijpen.

Child Safety

Mede op initiatief van Willem de Koning werd in 1997 GSC, Global Safety Co-operation, opgericht. GSC is puur gericht op wereldwijde ontwikkeling en verkoop van (kind-) veiligheidsproducten. Met de samenwerkende partners Baby Dan (Denemarken), KidCo (Verenigde Staten) en ChildCare (Australië) is in de loop der jaren een compleet programma ontwikkeld, waarbij Insigne vooral de rol vervulde van ontwerp & ontwikkeling en, uiteraard, spuitgietproductie, terwijl de overige partners vooral een marketingerichte rol vervulden. GSC is anno 2019 nog steeds “alive and kicking” en vormt een belangrijke pijler onder het bedrijf.

Behuizingen

Einde jaren ’90 ontstond binnen Insigne het specialisme “Behuizingen”. Door een aantal nieuwe klanten werd het noodzakelijk om zich in dit segment te verdiepen en dat gebeurde met goed resultaat. Als producent van onderdelen voor noodverlichtingen, sensorbehuizingen, elektronicabehuizingen was en is Insigne zeer succesvol in de markt. Het specialisme vormt dan ook nog steeds een belangrijk onderdeel van het bedrijf en brengt ieder jaar nieuwe producten en klanten.

Insigne Far East

Na een aantal keer geconfronteerd te worden met erg lage prijsconcurrentie op matrijsgebied, met name vanuit China, werd in 2005 het besluit genomen, dat het bedrijfseconomisch nodig was om niet langer alleen in eigen huis de matrijzenbouw te verzorgen. Er werd samenwerking gezocht en gevonden met enkele Chinese toeleveranciers, die op het juiste prijspeil en kwaliteitsniveau opereerden, waardoor de concurrentiepositie van Insigne sterk verbeterde. In 2007 werd dit gevolgd door de oprichting van een eigen vestiging in China, Insigne Far East, waar niet alleen matrijzen, maar ook (arbeidsintensieve) spuitgietproducten worden vervaardigd. Tien jaar later, 2017, werd deze vestiging opgeheven en een strategische alliantie aangegaan met drie Chinese matrijzenmakerijen/spuitgietbedrijven.

Cleanroom

In 2004 werd het besluit genomen om een separate unit voor clean room productie in te richten. De hoogstaande eisen t.a.v. dergelijke producten maakt het nagenoeg onmogelijk om deze in te kopen vanuit de lage lonenlanden en biedt derhalve extra kansen voor Nederlandse bedrijven. In een separate ruimte werd de nodige apparatuur hiertoe geïnstalleerd en is inmiddels het aantal spuitgietmachines gegroeid naar 4 stuks. In 2012 werd het hierop van toepassing zijnde ISO 22000 systeemcertificaat behaald en voldoet Insigne aan de strenge ISO 8 normering. De variëteit van producten in deze ruimte is groot:  mondstukken, pincetten, speculi enz. enz..

Van bezemjongen tot eigenaar?

Na bijna tien jaren te hebben samen gewerkt als eigenaren van “de Oud-Alblas groep” werd duidelijk, dat er verschillen van inzicht begonnen te ontstaan omtrent de richting voor de toekomst. Als gevolg hiervan werd het PVC-fittingprogramma verkocht en werden de resterende bedrijven alleen voortgezet door de heer Willem de Koning.

De rol van de huidige eigenaar van Insigne, de heer Willem de Koning, begon al vroeg binnen het bedrijf. In 1976 kwam hij op de zaterdagochtenden de machines poetsen en de vloer vegen. Ook tijdens de vakantieperioden werkte hij bij het bedrijf en leerde zo vrijwel alle facetten en afdelingen van het bedrijf kennen. Zo financierde hij als “scholier/werkstudent” tot in 1983 zijn studie en uitgaansleven met zijn werk bij Insigne. Na zijn afstuderen ging hij “de wijde wereld in” om in 1992 bij Insigne terug te keren.

Na vele jaren van plannen maken werden in 2007 eindelijk de plannen voor herhuisvesting concreet. In maart 2008 werd de eerste paal geslagen en na de oplevering in september van hetzelfde jaar, werd er midden oktober verhuisd. Eindelijk waren alle bedrijfsonderdelen bij elkaar onder één dak!! In 2016 werd hier zelfs een extra stuk grond van ca. 2500m² aan toegevoegd voor toekomstige uitbreiding.

De crisis heeft Insigne niet onberoerd gelaten, maar inventiviteit, slagvaardigheid en doorzettingsvermogen hebben geresulteerd in verdere uitbouw van het productprogramma. In de jaren 2015 – 2018 is enorm geïnvesteerd in de modernisering van het (spuitgiet-) machinepark, hetgeen geresulteerd heeft in een zeer up to date en jong machinepark. Met 26 spuitgietmachines, variërend in sluitkracht van 25 t/m 750 ton, waarmee producten van een halve gram tot ruim 6 kg. geproduceerd kunnen worden, is Insigne anno 2019 dan ook een modern geoutilleerd bedrijf en uitstekende (project-) partner!